Quy trình kỹ thuật sản xuất cây con giống rau

 

Đơn vị hỗ trợ ứng dụng công nghệ:  Viện Nghiên cứu Rau quả

   Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

   Điện thoại: 04 38276254             Fax: 04 38276148

   E-mail: vrqhnvn@hn.vnn.vn

   Website: www.favri.org.vn

Bài viết liên quan