Nông nghiệp công nghệ cao: Định hướng phát triển cho vùng nông thôn, miền núi

Phóng sự nông nghiệp công nghệ cao: Định hướng phát triển cho vùng nông thôn, miền núi áp dụng triển khai tại Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định do Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Thần Nông. Được phát sóng trên Báo điện tử đảng cộng sản Việt Nam CPV và Truyền hình Nam Định NCTV ngày 23/4/2021