Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Thần Nông

Người đại diện: Ông

Chức vụ : Giám đốc

Mã số thuế:

 Địa chỉ: 29 Phạm Hữu Du - Khu đô thị Hòa Vượng - TP. Nam Định

 Cơ sở sản xuất: Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

 Số điện thoại: 0936632191

 Email: thannong2018@gmail.com