Hướng dẫn

* Đăng ký thành viên cho Nhà sản xuất, Cửa hàng tại trang Nông sản an toàn: https://thannongvn.vn/

Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối; HTX sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện, có các sản phẩm nông sản được cấp chứng nhận sản phẩm an toàn đăng ký tham gia website xin khai, gửi Hồ sơ về địa chỉ:

Bài viết liên quan