Công ty tham gia Dự án Bộ khoa học và công nghệ

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau, quả chất lượng cao (dưa vân lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột, cà chua và măng tây…) ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nam Định.

Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ

 khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2023